ČLÁNKY A INFORMACE »
Akohol a plodnost

Alkohol a plodnost

Je všeobecně známo, že nadměrná konzumace alkoholu působí negativně na celkové zdraví člověka. Každý také ví, že požívání alkoholu v období těhotenství je velice rizikové. Ale ne každý si uvědomuje, že nadměrná konzumace alkoholu může negativně ovlivnit plodnost, a to u mužů i u žen.

Alkohol ovlivňuje sexuální funkce a hormonální rovnováhu u žen i u mužů.

Nadměrné požívání alkoholu může značně prodloužit dobu, po kterou se pár snaží počít dítě. Je dokázáno, že nadmíra alkoholu poškozuje reprodukční systém. Mnohé studie dokazují, že čím vyšší je spotřeba alkoholu, tím nižší je šance na zdárné početí.

Neplodnost a alkohol u mužů

 • Pravidelná konzumace alkoholu může mít negativní vliv na tvorbu a kvalitu spermií, může vést ke snížené koncentraci a pohyblivosti spermií a ke snížení libida.
 • Alkohol působí na varlata, kde ovlivňuje funkci Leydigových buněk a snižuje hladinu testosteronu. V důsledku toho se snižuje i množství produkovaných spermií.
 • Muž, který v průměru vypije dva litry piva denně, se vystavuje riziku, že bude mít nižší četnost spermií a mnoho z nich (někdy více jak 50%) může být abnormálních či špatně pohyblivých.
 • Pití alkoholu snižuje vstřebávání zinku, který je pro mužskou plodnost nezbytný. Nedostatek zinku je častou příčinou sníženého množství spermií.
 • Pravidelná konzumace velkého množství alkoholu vede k poškození jater a tím k narušení správné tvorby pohlavních hormonů. V krvi se snižuje množství testosteronu a stoupá hladina ženských pohlavních hormonů – estrogenů. Dochází ke ztrátě libida a k problémům s erekcí, které mohou vést až k impotenci. Zvýšená hladina estrogenů může způsobit zvětšování prsou, nebo častěji u starších mužů, zvětšení prostaty.

Neplodnost a alkohol u žen

 • Alkohol působí na hypotalamus a snižuje hladinu stimulačních hormonů, což může narušit celý menstruační cyklus.
 • Konzumace velkého množství alkoholu může vést k poruchám menstruace a ovulace, k anovulaci (nepřítomnosti ovulace) nebo až k amenorei (vymizení menstruace).
 • Pití alkoholu může zvyšovat hladinu prolaktinu. Vysoké hladiny prolaktinu tlumí tvrobu estrogenů a progesteronu a narušují tak menstruační cyklus, brání ovulaci a způsobují pokles libida.

Rizika spojená s konzumací alkoholu v těhotenství

Pitím alkoholu v období těhotenství ohrožuje matka zdraví svého dítěte. Důsledky pravidelného pití alkoholu v průběhu těhotenství mohou být velice vážné.

 • Zejména v prvním trimestru je zvýšené riziko potratu.
 • Dále hrozí těhotenské komplikace jako předčasný porod, abrupce placenty (předčasné odloučení placenty) nebo porod mrtvého dítěte.
 • Nadměrné požívání alkoholu v průběhu těhotenství má teratogenní vliv (může způsobit vrozené vývojové vady) a vyústit v tzv. fetální alkoholový syndrom, který je charakterizovaný nízkou porodní váhou dítěte, poruchami růstu, poškozením centrální nervové soustavy v podobě mentální retardace, poruch chování a dalšími přidruženými abnormalitami a vrozenými vadami.

Jelikož neexistuje “bezpečná” dávka alkoholu v těhotenství, je nejlépe v tomto období nepít alkohol vůbec.

Jaká je “bezpečná” dávka alkoholu v období snažení se o potomka?

Studie se v tom, kolik je ještě “bezpečná” míra, rozcházejí. Podle některých stačí pět jednotek alkoholu týdně (jednotka alkoholu - viz. níže) a šance na početí je snížena skoro o polovinu a podle jiných je ještě pět jednotek alkoholu rozdělených v průběhu týdně v normě a nemá na početí výraznější vliv.

Ideálně by měl pár snažící se o potomka vynechat alkohol i v průběhu tohoto období. Každý je však jiný a někdy se období “snažení” může protáhnout na velmi dlouho. Někteří se rozhodnou vydržet a stoprocentně abstinovat, zatímco jiní si povolí alespoň občasnou skleničku s partnerem či přáteli. V takovém případě je důležité umět se udržet a nepřekračovat určitou mez. Jednou až dvakrát týdně si dopřát jednu až dvě jednotky alkoholu, ale nepřekračovat množství pěti jednotek alkoholu týdně.

Jednotka (dávka) alkoholu je dána množstvím čistého alkoholu (přibližně 10 g).
Jedna jednotka alkoholu zhruba odpovídá 1 skleničce (250 ml) 12° piva, 1 sklence (100 ml) vína nebo 1 malé skleničce (25 ml) lihoviny.

Důležité je vyhnout se pravidelnému nebo silnému pití!

Párům, které procházejí náročnou procedurou IVF, je doporučováno v průběhu léčby a zhruba 4 – 6 týdnů před vynechat alkohol úplně. Některé studie naznačují, že i vypití půl láhve vína v týdnu před IVF může snížit šance na úspěch.

Zdroje:
Karen Trewinnard: Jak přirozeně otěhotnět
Zita West: Guide to Fertility and Assisted Conception
http://www.fertilityfactor.com/effects-of-alcohol-on-male-and-female-fertility.html
http://natural-fertility-info.com/effects-of-alcohol-on-fertility.html
http://www.fertility-health.com/infertility-and-alcohol.html
Fotky: http://www.freedigitalphotos.net/

Zajímavé články

 

ZGM3Y