ČLÁNKY A INFORMACE »
GRAFY BAZÁLNÍ TEPLOTY

Interpretace grafu bazální teploty

Při interpretaci grafu bazální teploty je důležité vědět, že v každém cyklu předchází ovulaci nejprve fáze s nižšími teplotami ( fáze folikulární ) a po ní následuje fáze s teplotami vyššími ( fáze luteální ), která trvá obvykle 10 – 16 dnů. Tyto dvě fáze od sebe odděluje ovulace.

Důležité je rozpoznat teplotní vzestup, neboť podle něj poznáme, zda a kdy došlo k ovulaci.

Platí pravidlo, že k teplotnímu vzestupu došlo, pokud tři po sobě naměřené hodnoty jsou vyšší než šest hodnot předešlých.

Za den, kdy proběhla ovulace, se považuje poslední den nízkých teplot.

Teplotní vzestup je někdy ze zaznamenaného grafu patrný na první pohled, jindy je zapotřebí zakreslit v tabulce pomocnou linku, která nám pomůže rozlišit mezi nižšími ( preovulačními) a vyššími ( poovulačními ) teplotami.

Prakticky lze postupovat následujícím způsobem:

  • Každý den porovnáme naměřenou teplotu s šesti předchozími údaji.
  • Hledáme takovou hodnotu, která je poprvé vyšší, než všechny hodnoty naměřené v šesti minulých dnech.
  • Rovněž v následujících dvou dnech musí teplota přesahovat šest předchozích nižších hodnot.
  • V tabulce zakreslíme pomocnou vodorovnou linku procházející hodnotou, která je z šesti nízkých ta nejvyšší.
  • Třetí vyšší naměřená hodnota musí převyšovat šest nižších teplot alespoň o dvě desetiny stupně. Musí tedy ležet o dvě políčka nad pomocnou linkou.

Křivka ukazuje bazální teplotu v normálním cyklu s ovulací. Červeně označený bod 1 značí první naměřenou hodnotu, která je vyšší než šest předchozích ( zeleně označených ) hodnot. Zároveň je splněno, že i další dvě vyšší hodnoty ( označené červeně 2 a 3 ) jsou vyšší než šest zeleně označených nižších teplotních hodnot. K ovulaci zde s největší pravděpodobností došlo 16. den cyklu.

Zvýšená teplota by měla zůstat po celou dobu luteální fáze, klesat začne až před začátkem menstruace. Pokud dojde k otěhotnění, teplota zůstane zvýšená.

Křivka ukazuje bazální teplotu v cyklu kdy došlo k otěhotnění. Teploty v druhé fázi cyklu zůstávají zvýšené. ( Luteální fáze, pokud žena není těhotná, nebývá obvykle delší než 16 dnů ).

Pokud se teplota nemění a není patrný poovulační vzestup, pak jde pravděpodobně o anovulační cyklus.

Anovulací označujeme stav, kdy u ženy nedochází k uvolnění vajíčka, tedy k ovulaci. Anovulační cykly se mohou čas od času objevit u každé ženy, a to i bez zjevné příčiny. Častější výskyt anovulačních cyklů bývá u žen na začátku a na konci reprodukčního období. U mladých dívek se jedná o několik měsíců či roků po první menstruaci, u zralých žen se anovulace vyskytuje v období před menopauzou.

Křivka bazální teploty v anovulačním cyklu. Není patrný teplotní vzestup, křivka není dvoufázová, jako na předchozích grafech.

 

Křivka bazální teploty v 38 denním prodlouženém cyklus ovulací. První fáze cyklu trvala 24 dnů, druhá fáze cyklu už obvyklých 14 dnů.

 

Křivka bazální teploty v cyklu s krátkou luteální fází. Luteální fáze v tomto cyklu trvala pouze devět dnů. ( Aby mohlo dojít k úspěšnému zahnízdění vajíčka do děložní sliznice, je zapotřebí, aby luteální fáze nebyla kratší než 10 dnů. )

Zajímavé články

 

ZjAzND