ČLÁNKY A INFORMACE »
PŘÍČINY MUŽSKÉ NEPLODNOSTI

Příčiny mužské neplodnosti

V průběhu několika posledních desetiletí došlo u mužů na celém světě k významnému poklesu množství spermií v ejakulátu. Mnozí odborníci se domnívají, že příčinou tohoto poklesu je nepříznivý vliv životního prostředí. Bude-li tento trend i nadále postupovat, začnou se u mužů projevovat výrazné problémy s plodností.

Existuje řada důvodů, proč může mít muž potíže s plodností. Nejčastěji jsou to poruchy tvorby a vyzrávání spermií nebo poruchy průchodnosti vývodů, kterými sperma prochází.

Abnormality spermií

Spermie jsou tvořeny ve varlatech, kde jich denně vznikne několik milionů. Spermie se poté dále vyvíjí a dozrává, což trvá asi 74 dnů. Tvorbu spermií a jejich zrání může negativně ovlivnit celá řada faktorů (např. kouření, používání návykových látek, pohlavně přenosné nemoci, radioaktivní či elektromagnetické záření, vyhřívané sedačky v automobilech, stres atd.).

Mužská plodnost závisí především na množství a kvalitě spermií.

Hodnocení spermatu:

  • Objem - Normální množství je 2-5ml (přibližně čajová lžička).
  • Množství - Za normální se považuje množství nad 20 milionů spermií na 1ml spermatu.
  • Stupeň pohyblivosti - Více než 2 (používá se čtyřstupňové hodnocení, kde 0 značí kompletně nepohyblivé spermie, 1 spermie s pohybem na místě, 2 znamená, že spermie vytvářejí vlnovitý pohyb, 3 značí, že většina spermií se pohybuje progresivně kupředu a 4 znamená kupředu směřující rychlý pohyb spermií).
  • Morfologie (tvar spermie) - V normálním vzorku by mělo být méně jak 30% defektních spermií (např. se dvěma hlavičkami, dvěma bičíky apod.)
  • Zkapalnění - Krátce po výronu se semeno nejprve sráží, ale poté dochází k jeho zkapalnění. Pokud ke zkapalnění nedochází, nejsou spermie schopny dostat se přes kanál děložního hrdla.
Porucha vytváření spermií ve varlatech, nadvarlatech a vývodných systémech

K neplodnosti v důsledku poruchy průchodnosti ve vývodných kanálcích dochází nejčastěji po úrazu, po infekci (např. kapavka) nebo uměle při vasektomii (vyžádané podvázání chámovodů).

V těchto případech dochází k tvz. azoospermii, kdy v ejakulátu zcela chybějí spermie.

K azoospermii dochází rovněž při dědičných a vrozených poruchách, jako jsou chybějící chámovod, nesestouplá varlata či syndrom Sertolliho buněk, při kterém chybějí buňky produkující spermie (Leydigovy buňky).

Varikokéla

Jedná se o rozšíření žil v oblasti šourku, častěji se vyskytuje na levé straně. Dochází k narušení krevního zásobení varlat, které poškozuje jejich tkáň. Varikokéla bývá častým důvodem sníženého množství spermií.

Imunologické poruchy

Podstatou těchto poruch je přítomnost protilátek proti spermiím. Tyto protilátky pak napadají spermie stejným způsobem, jakým je napadán cizí materiál nebo bakterie. Nejčastějším typem jsou protilátky namířené proti hlavičkám, krčkům a bičíkům spermií. V důsledku působení těchto protilátek dochází ke shlukům spermií, které nejsou schopny progresivního pohybu vpřed a nemohou prostoupit přes děložní hrdlo, čímž je znemožněno oplodnění.

Porucha ejakulace

Nejčastějšími příčinami poruchy ejakulace jsou impotence a retrográdní (zpětná) ejakulace.

Při impotenci není muž schopen dosáhnout erekce. Impotence může být dána psychickými problémy nebo tělesnými problémy, jako jsou například cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce.

Při zpětné ejakulaci je semeno při orgasmu vstříknuto opačným směrem, do močového měchýře. K tomuto stavu může dojít například po poranění páteře, po operaci prostaty, u mužů s roztroušenou sklerózou nebo s cukrovkou.

Zajímavé články

 

YmFkZDI