ČLÁNKY A INFORMACE »
ŽENSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

Ženský pohlavní systém

Ženská pohlavní soustava je tvořena vnitřními a zevními pohlavními orgány.

Zevní pohlavní orgány ženy

Zevní orgány se souhrně označují jako “vulva”. Zahrnují velké a malé stydké pysky, poštěváček (klitoris) a poševní vchod.

Velké stydké pysky

Jsou to párové kožní řasy, které obklopují poševní vchod. Přecházejí do tzv. hráze a vpředu se spojují s ochlupenou kůží na podbřišku a vytvářejí Venušin hrbolek.

Malé stydké pysky

Jsou to párové slizniční řasy, které jsou umístěny mezi velkými stydkými pysky, po stranách poševního vchodu. Vpředu jejich spojení překrývá poštěváček.

Poštěváček

Jde o hrbolek, pokrytý sliznicí, který stavbou velmi podobný penisu u muže. Je bohatě cévně a nervově zásoben, obsahuje topořivou tkáň.

Ve sliznici poševního vchodu se nacházejí žlázy, které vyměšují sekret zvlhčující poševní vchod. Největší z nich (Bartholiniho žláza) se nachází při dolním okraji poševního vchodu.

Vnitřní pohlavní orgány ženy

Mezi vnitřní pohlavní orgány patří pochva, děložní hrdlo, děloha, vejcovody a vaječníky.

Pochva

Pochva (vagína) je elastická svalnatá trubice, je to úsek mezi vulvou na vnějšku a děložním hrdlem uvnitř. Žlázy uložené nedaleko poševního vchodu a děložního hrdla zajišťují zvlhčení pochvy při sexuálním vzrušení a usnadňují vstup penisu do pochvy. Pochvou odtéká z dělohy menstruační krev.

Děložní hrdlo

Děložní hrdlo se nachází na spodním pólu dělohy a ční do horní části pochvy. Děložním hrdlem vstupuje při pohlavním styku semeno do dělohy, při porodu jím prochází plod. Ve sliznici děložního hrdla jsou drobné žlázky, které vylučují tzv. cervikální hlen, jehož konzistence se v průběhu cyklu mění. V době ovulace má hlen charakter vaječného bílku a pomáhá vyživovat a posouvat spermie k vajíčku.

Děloha

Děloha je dutý svalový orgán hruškovitého tvaru uložený v malé pánvi, za močovým měchýřem a před konečníkem. Během těhotenství se zde vyvíjí plod a v období mimo těhotenství neustále cyklicky narůstá a odlučuje se její vnitřní sliznice (endometrium).

Vejcovody

Vejcovody jsou dvě zhruba deset centimetrů dlouhé trubičky, které vedou z dělohy k vaječníkům. Na koncích vejcovodu jsou třásňovité výčnělky, které sahají až k povrchu vaječníků a jsou schopny zachytit zralé vajíčko a dopravit je dovnitř. Ve vejcovodu dochází k oplození vajíčka. Vlnovité stahy stěny vejcovodu a pohyby řasinek vejcovodu pak dopraví oplodněné vajíčko do dělohy, kde se zanoří do děložní sliznice.

Vaječníky

Vaječníky (ovaria) jsou uloženy po stranách dělohy, v blízkosti vejcovodů. Ve vaječnících se nacházejí vajíčka, jejichž počet je dán již při narození. Žena během života už další vajíčka nevytváří. Každý měsíc v jednom z vaječníků dozrává vajíčko, které je po dozrání uvolněno (ovulace). Vaječníky rovněž produkují hormony estrogen a progesteron.

Řízení cyklu

Ženský cyklus je regulován zpětnou vazbou hypotalamu a žláz podvěsku mozkového a vaječníků. Hypotalamus a podvěsek mozkový (hypofýza) produkují hormony, které menstruační cyklus řídí. Nejprve hypotalamus vyšle signál k sekreci gonadotropního uvolňovacího hormonu (GnRH). Tento hormon podá signál hypofýze, která následně vyplaví folikulostimulační hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH). Oba tyto hormony působí přímo na vaječníky – stimulují zrání vajíček a později spouštějí ovulaci. Vaječníky pod vlivem působení těchto hormonů produkují hormony estrogen a progesteron, které zase zpětně hlásí mozku, kdy může utlumit produkci řídících hormonů (GnRH, FSH a LH).

Zajímavé články

 

MWM0MmQ4Yz