ČLÁNKY A INFORMACE »
ASISTOVANÁ REPRODUKCE

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce ( umělé oplodnění ) zahrnuje řadu lékařských postupů a metod, při kterých dochází k manipulaci s ženskými nebo mužskými zárodečnými buňkami ( vajíčky nebo spermiemi ). Zahrnuje metody jak konzervativní ( hormonální léčba spojená s inseminací ), tak metody mimotělního oplodnění.

Po posouzení celkového zdravotního stavu na základě anamnézy, spermiogramu, hormonálního profilu, ultrazvukového vyšetření a případně dalších vyšetření lékař zvolí optimální postup pro daný pár.

Hormonální stimulace

Celý proces asistované reprodukce je zahájen hormonální stimulací ženy, která má stimulovat zrání vajíček. Při hormonální stimulaci dojde u většiny žen k uzrání několika vajíček ( dvou až dvaceti ) v průběhu jednoho cyklu. Ke stimulaci se užívají hormonální injekce, které si žena může aplikovat po zaškolení sama ( podkožní injekce ) anebo využít k aplikaci zdravotní zařízení v místě bydliště. Existuje několik typů protokolů ( krátký, dlouhý, ultrakrátký). Protokol je zvolen vždy individuálně vzhledem k věku, výsledkům hormonálního vyšetření, reaktivitě vaječníků.

Odezva na hormonální stimulaci je lékařem sledována v několikadenních intervalech pomocí ultrazvuku. Měří se velikost folikulů a výška děložní sliznice. Po dosažení požadované velikosti folikulů si žena aplikuje injekci hCG ( lidského choriového gonadotropinu ), která slouží k dozrání vajíček. Zhruba dva dny před plánovaným odběrem vajíček si žena aplikuje injekci hCG, která slouží k dozrání vajíček.

Odběr vajíček

V okamžiku, kdy jsou vajíčka zralá, jsou odebrána spolu s folikulární tekutinou tenkou jehlou přímo z vaječníků. Zákrok se provádí v krátkodobé celkové anestezii ( asi 10 – 15 min). Po odběru vajíček zůstává žena ještě asi hodinu na lůžku a poté je s doprovodem propuštěna domů.

Odběr spermií

Odběr spermií se provádí ve stejný den jako odběr vajíček. Odběr se provádí masturbací do připravené sterilní nádoby. Některá pracoviště umožňují, aby muž provedl odběr doma a poté nejpozději do hodiny přinesl do laboratoře.

Metody asistované reprodukce

Zahrnují celou řadu postupů a variant, které jsou individuální u každého páru.

IUI ( intrauterinní inseminace )

Jedná se o metodu, při které je ženě zavedeno partnerovo nebo dárcovské sperma pomocí tenké cévky přímo do děložní dutiny. Před zavedením spermatu musí dojít ještě k jeho tzv. “promytí”, kdy jsou izolovány a odebrány nejkvalitnější spermie, což zvyšuje šance na oplodnění.

Při této metodě je zapotřebí, aby měl muž v pořádku spermiogram (při nízkém počtu a kvalitě spermií bývá úspěšnost zákroku velmi malá). Žena musí mít průchodné vejcovody.

IVF ( in vitro fertilizace )

Samovolné oplození ve zkumavce

Jde o klasickou metodu, kdy je k odebraným vajíčkům přidána určitá koncentrace upravených spermií. K oplození dochází samovolným zanořením spermií do vajíček. Tato metoda se používá u párů s dobrým spermiogramem a dostatečným počtem vajíček.

Metoda ICSI ( intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka )

Jedná se o metodu, při které je jednotlivá spermie zavedena do vajíčka pomocí mikrojehly. Spermie se vybírá na základě vzhledových ( morfologických ) parametrů.

Tato metoda je vhodná zejména pro páry se sníženými parametry spermiogramu, při nízkém počtu nebo špatné kvalitě vajíček nebo v případě neúspěchu při klasické metodě. Jedná se o metodu, prováděnou za pomoci přístroje – mikromanipulátoru pod kontrolou mikroskopu.

Metoda ICSI se dnes využívá u více než 90% párů, i když jsou parametry spermiogramu normální, neboť úspěšnost oplození je vysoká.

Metoda PICSI

Jde o modifikovanou metodu ICSI. Spermie je rovněž zavedena do vajíčka pomocí mikrojehly, ale je vybírána nejen na základě morfologických parametrů, ale také na základě její funkční kvality. Je vybrána pouze zralá spermie, která má schopnost vázat se na gel obsahující látku hyaluronan. Bylo prokázáno, že spermie, které jsou schopny navázat se na hyaluronan, mají méně abnormalit v genetické výbavě.

Metoda je vhodná pro všechny páry, zvláště je pak doporučována při patologickém vývoji embryí, při opakovaných potratech, vysokém výskytu patologických forem spermií a při selhání oplození pomocí metody ICSI.

Kultivace embryí

Po oplodnění se embrya začínají v laboratorních podmínkách dělit a růst. Embryolog kontroluje a posuzuje vývoj embryí a stanovuje nejvhodnější čas k jejich transferu.

Doporučuje se provádět tzv. prodlouženou kultivaci ( do 5. – 6. dne vývoje embryí – stadia blastocysty ). V tomto stadiu je embryo zralejší a má větší šanci na uhnízdění.

Asistovaný hatching

Před uhnízděním do děložní sliznice musí embryo opustit ochranný obal, kterým je kryto. Někdy může být tento obal silnější, což může znemožnit vycestování embrya a jeho následné uhnízdění v děloze. Asistovaný hatching je metoda, při které je laserem vytvořen otvor v obalu embrya a tím je usnadněno jeho vycestování.

Oplodnění spermiemi získanými z varlete nebo nadvarlete ( TESE, MESA )

V případě, že v ejakulátu muže nejsou přítomny spermie nebo jsou přítomny ve velmi malém počtu a s morfologickými abnormalitami, lze využít chirurgické techniky, při které jsou spermie získány přímo z varlete nebo nadvarlete.

Při technice MESA ( Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration ) se za pomoci jehly odsaje tekutina z nadvarlat, která obsahuje zralé spermie.

Při technice TESE ( Testicular Sperm Extraction ) je sperma získáno přímo z tkáně varlat.

Odběr se provádí v celkové anestezii, po vyšetření muže ( opakované vyšetření spermiogramu, hormonální, genetické, urologické a interní vyšetření ).

Embryotransfer

Při embryotransferu je zavedeno embryo do dělohy pomocí tenkého katetru ( hadičky ) pod kontrolou ultrazvuku. Jedná se o nebolestivý ambulantní zákrok, po kterém zůstává žena ještě krátkou dobu v klidu na lůžku a poté může jít domů.

Embrya, která nebyla zavedena do dělohy je možné zamrazit ( kryokonzervace embryí ). Nepodaří-li se otěhotnění po přenosu čerstvých embryí, je možné v některém dalším cyklu použít rozmrazená embrya aniž by žena musela znovu podstupovat stimulaci vajičníků a odběr vajíček.

Po přenosu embrya je ženě většinou předepsán progesteron, který má podpořit správný vývoj děložní sliznice a snížit riziko potratu.

Zajímavé články

 

MmEyY